22 januari, 2016

Regler

Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna.

 • Tävling sker i par alternativt singel.
 • Alla deltagare måste fyllt 13 år
 • Alla lagmedlemmar måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten och inneha den fysiska förmågan att tävla minst två timmar sammanhängande.
 • Tävlande deltar i Tjolöholm swimrun helt på egen risk. Arrangören Tri Ullis AB kan ej hållas ansvarig för ev. olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.
 • De tävlande inom laget/patrullen ansvar för varandras säkerhet.
 • Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från start till mål.
 • Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas (måste dock rapporteras av laget vid målgång till tävlingssekretariatet) under loppet. Om laget inte har med sig allt utrustning som de hade vid starten hela vägen till målet kommer de automatiskt att diskvalificeras. Samtliga lag skall vid målgång kunna visa sin utrustning för tävlingsledare.
 • Utrustningskontroll kommer att ske innan, under och efter tävlingen.
 • Det är ej tillåtet att få assistans av utomstående under loppet.
 • Varje lag ska på egen hand ta sig den markerade banan från start till mål, samt passera samtliga ”checkpoints” ut med banan.
 • Flythjälp som överstiger måtten 100 cm x 60 cm är inte tillåtna i tävlingen.
 • Lagen måste hålla ihop under hela tävlingen, medlemmarna i laget får under inga omständigheter var mer än 10 meter ifrån varandra, varken på land eller i vattnet. Sker detta innebär det direkt diskvalificering av laget.
 • Laget måste passera varje kontroll tillsammans, max tio meter mellan.
 • Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
 • Badmössan och nummerlappen som erhålls vid registreringen skall bäras på huvudet under alla simmoment.
 • Nummerlappar får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
 • Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras och lagmedlemmarna kommer förbjudas att deltaga i Tjolöholm Swimrun i framtiden.
 • Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.
 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till alla de besökare som dagligen vistas på Tjolöholms slott i anslutning till tävlingsbanan.
 • Varje deltagande par och singeltävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare och par som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
 • Om en i laget bryter/skadar sig så bryter ”team-kompisen” också.
 • Tiden tas från start tills den sista av de två deltagarna passerat mållinjen.

Utrustning som är Obligatorisk:

 • Våtdräkt är frivilligt men vid extrema förhållanden kan det komma att bli obligatoriskt. Tävlingsledningen informerar om detta i sådant fall. Simmössa på alla simningar och tävlingsväst under hela tävlingen. Visselpipa är att rekommendera men ej OBLIGATORISK!!!
 • Force Majeure:
  Tjolöholm Swimrun kommer åberopa Force Majeure vid tex åska, oväder eller orkan, blixtnedslag, dåligt vatten, hårda strömmar eller vid tät dimma, då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av force majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften.
  Tävlingsledningen förbehåller sig rättan att ändra i både program och bansträckning vid behov.