22 januari, 2016

Bansträckning

Nedan ser du bansträckningen. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar fram till tävlingsdagen och information går ut i PM till tävlande.

Banbeskrivning
Hela banan är snitslad och vid vatten passagerna finns röda markeringar att följa.

Karta Tjolöholm Swimrun

  1. Simsträcka   540m

Start i från strandkanten. Här gäller självseedning så var ödmjuka mot varandra och lämna plats för snabba simmare. Det är inte här loppet avgörs. Du simmar sedan längs land och rundar udden där du väljer mellan två uppgångar på båtbryggan. Båda uppgångarna är utmärkta och ni tar er upp via en badstege eller klättrar upp på klippan bredvid. Funktionärer får hjälpa er upp om så skulle behövas. Här kan det bli trångt så visa hänsyn.

 

2. Löpsräcka 1,4 km

Smal fin skogsstig som på sina ställen har mer teknisk löpning. Håll blicken högt och håll koll på snitslar och vägvisande pilar. I slutet på sträckan passerar ni näckrosdammen och vid målområdet finns det vätska.

 

3. Simsträcka 540m

Varv två och samma simsträcka som vid starten. Runda bryggan och simma längs land för att komma till båtbryggan. Även denna gång får du ta hjälp av funktionärer om så skulle behövas.

 

4. Löpning 3,5 km

Du börjar med samma varv som du sprang efter din första simning men när du kommer till vätskestationen viker du höger och beger dig ut på klapperstensgärdsgårdar och vackra stigar. Efter ca 3 km når du ytterligare en vätskestation där viker du vänster och fortsätter ner till vattnet där en vattenpassage väntar.

 

5. Vattenpassage 100 + 400m

Här är det grunt och bra botten att springa på. Ta genaste vägen över till andra sidan och följ sedan strandkanten tills du rundar udden och du springer vidare på klipporna

 

6. Simning 350m

Denna simsträcka kan vara vågig om det blåser, mycket bra simdjup och fri sikt mot målet.

 

7. Löpsträcka  325m

Väldigt teknisk löpning över klappersten och klippor tills du kommer fram till en slät klippa där du enkelt kan kliva i vattnet.

 

 8. Simsträcka  325m

Kan bli något vågig om det blåser mycket men här är det bra simdjup och inga problem att simma hela sträckan.

 

9. Löpning 210m

Ytterligare en väldigt teknisk ö där löpsträckan löper utefter strandkanten bestående av branta klippor och klappersten.

 

10. Simning 615m

Här är det viktigt att hålla till vänster och inte simma in i viken för att få flyt i simningen. I viken blir det snabbt grunt. Sikta mot den röda markeringen på andra sidan.

 

11. Löpning 2,2 km

Sista sträckan in i mål börjar med fin skogsstig ner till vätskestationen där du viker in på klappersten gärdsgårdarna. Håll blicken högt så du inte missar någon markering i skogen. Det finns många stigar men det gäller att ta rätt väg. Här kan det bli så att de riktigt snabba löparna möter de som tar det lite lugnare. De som är på väg in mot mål företräde. Visa hänsyn mot varandra.